Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji dla celów ryczałtu i karty podatkowej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Prowadzenie rejestrów dla celów VAT

Prowadzenie obsługi płacowo-kadrowej

Prowadzenie rozliczeń z ZUS

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Inne usługi