Wysokość opłaty za nasze usługi jest ustalana indywidualnie z każdym klientem. Wpływ na nią mają takie czynniki jak:

- forma prawna prowadzonej działalności

- rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej

- czy Klient jest płatnikiem VAT

- ilość zatrudnionych pracowników

- ilość transakcji w obrocie z zagranicą

- ilość używanych środków trwałych

Przykładowe ceny:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych - od 600 zł

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - od 150 zł

Ryczałt ewidencjonowany - od 100 zł

Obsługa kadrowo płacowa jednego pracownika - 35 zł

 

Powyżej podane kwoty są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT 23%.